Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Sayı Çeşitleri Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Sayıların Sınıflandırılması

Sayılar kümeler halinde sınıflandırılabilir:

Sayma Sayıları

Sayma sayıları boştan farklı bir kümenin elemanlarını azlık veya çokluk yönünden nitelemekten ziyade onların içindeki eleman miktarına göre verilen bir temsilciler kümesi olarak tanımlanır. Temsilcilere verilen isme kanonik temsilci denir. Her sayma sayısı aynı zamanda bir kanonik temsilcidir. Sayma sayılarına sıfırın dahil olmamasının sebebi boş kümenin içinde temsil edecek bir elemanın olmamasıdır.

Sayma Sayıları

Doğal Sayılar

Doğal sayılar 0'dan başlayarak sonsuza kadar giden sayılardır. Matematikte doğal sayılar kümesi Doğal Sayılar ile gösterilir. Doğal sayılar ismi bu sayıların doğada görüp tanıdığımız sayılar olduğu fikrinden ileri gelmektedir. Doğal sayılar kümesi "0" ve pozitif tüm sayıların olduğu kümedir.

Doğal Sayılar

Tam Sayılar

Tam sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giderler. Yani "0"ın iki yanından sonsuza kadar uzanırlar. Tam sayılar kümesi Tam Sayılar ile gösterilir.

Tam Sayılar

Pozitif Tam Sayılar

Başında "+" işareti bulunan veya bir şey bulunmayan tam sayılar pozitif tam sayılar adını alırlar. Sayı ekseninde (sayı doğrusunda) 0'ın sağ yanında yer alırlar. Tüm sayma sayıları pozitif tam sayılardır. Pozitif tam sayılar kümesi Pozitif Tam Sayılar ile gösterilir ve aşağıdaki gibi tanımlıdır:

Pozitif Tam Sayılar

Negatif Tam Sayılar

Başında "-" işareti olan tam sayılar negatif tam sayılar adını alırlar. Sayı ekseninde 0'ın sol yanında yer alırlar. Negatif tam sayılar kümesi Negatif Tam Sayılar ile gösterilir. Cebirde çıkarma işlemi bu sayıların diğer tam sayılarla toplanması olarak ifade edilir.

Negatif Tam Sayılar

Sıfır

Sıfır (0) negatif veya pozitif bir tam sayı değildir. Bir uzlaşma noktasıdır. Bu iki kümeden herhangi birinde yer almaz. Ancak tam sayılar aşağıdaki gibi de tanımlanabilir:

Sıfır

Sıfırın doğal sayı kabul edilmediği (akademik) çevreler azımsanmayacak kadar fazladır. Sıfırı dahil eden çevreler doğal sayılar kümesini Sıfır sembolü ile gösterirler, sıfırı dahil etmeyen çevrelerse sıfırın dahil olmadığı sayma sayıları kümesini Sıfır ile gösterirler.

Rasyonel Sayılar (Oranlı Sayılar)

Oranlı sayılar veya rasyonel sayılar, tam sayılar kullanılarak oluşturulan oranlara denk gelen büyüklüklere denir. Yani, a ve b tam sayı ve sıfır olmamak üzere a/b şeklindeki sayılara rasyonel sayı denir.

İrrasyonel Sayılar (Oransız Sayılar)

Oransız sayılar veya irrasyonel sayılar ise a/b şeklinde yazılamayan sayılardır. Q' kümesi ile gösterilirler. Bu kümenin en bilinen üyesi pi sayısıdır. Hiçbir oranlı sayı oransız sayılar kümesine dahil değildir. Aynı şekilde hiçbir oransız sayı da oranlı sayılar kümesine dahil değildir.

Örnek: İrrasyonel Sayılar

Gerçek Sayılar (Reel Sayılar)

İrrasyonel sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin birleşimi gerçel sayılar kümesini oluşturur. Bu kümeye reel sayılar veya gerçel sayılar da denir. Geometride karşılaşılan bazı büyüklüklerin anlamlandırılabilmesi için Klasik Yunan Dönemi'nde, yaygın inanca göre Pisagor ve öğrencileri tarafından sayı kavramına dahil edilmişlerdir. Anlatılanlara göre Pisagor doğadaki tüm büyüklüklerin rasyonel sayılarla ifade edilebileceğini söylemekteydi. Fakat bulduğu hipotenüs eşitliğinin bir sonucu olarak İrrasyonel Sayılar gibi bir değerlerle karşılaştı. Uzun yıllar boyu bu tür sayıların uzun kesirlerle ifade edilebileceğini iddia etti ve göstermeye çalıştıysa da, öğrencilerinden birinin bu gibi sayıların kesinlikle kesirli bir biçimde gösterilemeyeceğini ispat etmesiyle ikna olur ama hayatı boyu bunun bir sır gibi gizlenmesi için çalışır ve doğada gerçek sayıların yeri olmadığını söylemeye devam eder. Gerçel sayılar, katsayıları tamsayılar ya da rasyonel sayılar olan polinomlar kümesinin çözümlerini göstermek için kullanılırlar. Bu bakımdan gerçel sayılar kümesi, tamsayı katsayılı polinomlar kümesi İrrasyonel Sayılar in bir cisim genişlemesidir. Gerçek sayılar kümesi İrrasyonel Sayılar harfi ile ifade edilir.

Karmaşık Sayılar

Tüm cebirsel denklemleri çözebilmek için reel sayılar tekrar genişletilirse karmaşık sayılar veya kompleks sayılar kümesi elde edilir. Karmaşık sayıların sembolü dir. Rönesans döneminde gerçekleşen cebirsel denklemlerin çözüm metodlarındaki ilerlemelerin bir uzantısı olarak sayı kavramına eklenmişlerdir. Gerçek olmayan sayılar fikri reel sayılar kümesinde karşılığı olmayan -1 sayısının karekökünden gelmektedir. Bu sayı "i" sembolü ile gösterilir ve karesi -1 olarak kabul edilir.

Sınıflama Özeti

Matematiksel notasyonda yukarıdaki bütün semboller büyük harfle ve kalın olarak yazılır. İrrasyonel Sayılar Bir tablo olarak sayılar için şöyle sınıflandırma yapılabilir: İrrasyonel Sayılar

Diğer Tip Sayılar

Bu sayılara ek olarak matematikte, kümeler teorisinin uğraş alanında olan ordinal sayılar ve kardinal sayılar da sayı kavramının genişletilmesiyle elde edilmişlerdir. Bütünleme tekniğinin değişik bir uygulanmasıyla elde edilen p-sel sayılar ve reel sayılara sonsuz küçükler ve büyüklerin eklenmesiyle elde edilen sürreel sayılar da sayı kavramının parçaları olarak düşünülürler.

Sayının Sözlük Tanımı (Dilbilim)

Dilbilim alanında sayılar ya da sayı adları, biçimbilimsel (morfolojik) olarak bağımsız bir sözcük kategorisidir.[1]

Türkçede Sayı Türleri

1. Asıl sayılar (iki, üç , yedi ...)
2. Sıra sayıları (onuncu, yüzüncü ...)
3. Üleştirme sayıları (ikişer, onar ...)
4. Kesir sayıları (beşte bir ...)Sayı Çeşitleri Resimleri

 • 6
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 11 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Sayı Çeşitleri Sunumları

 • 1
  Önizleme: 6 ay önce

  Sayı Çeşitleri konu anlatımı slayt - sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SAYILARstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  2. Sayfa
  TEMEL KAVRAMLAR VE SAYI SİSTEMLERİstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  3. Sayfa
  I . TEMEL KAVRAMLARstyle.visibility

  4. Sayfa
  A. RAKAMSayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir.{ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  B . SAYI Rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadeye sayı denir.Örnek.142,15,5,748,-12,-3452,... Birer sayıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  C. SAYI KÜMELERİ1-Doğal Sayılar2-Sayma Sayıları3-Tamsayılar4- Rasyonel Sayılar5-İrrasyonel Sayılar6-Reel (Gerçel) Sayılarstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  1-DOĞAL SAYILARN={0,1,2,3,4,5,....} Kümesinin her bir elemanına Doğal Sayı denir.style.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  2- SAYMA SAYILARI?=S= { 1,2,3,4,5,6,...} Kümesinin her bir elemanına Sayma Sayısı denir.style.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  3- TAM SAYILARZ= { ...-3,-2,-1,0,1,2,3,... } Kümesinin her bir elemanına Tam Sayı denir.Z?= { 1,2,3,... } Kümesine pozitif tam sayılar kümesi denir.Z? = { ...-3,-2,-1 } Kümesine negatif tam sayılar kümesi denir.* Sıfır bir tam sayıdır. Fakat pozitif veya negatif değildir. Yani işaretsizdir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  4- RASYONEL SAYILAR a ve b birer tam sayı ve b?0 olmak üzere, a?b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir.style.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  5- İRRASYONEL SAYILARRasyonel olmayan sayılara İrrasyonel Sayılar denir. Diğer bir ifadeyle, virgülden sonrası kesin olarak bilinmeyen sayılara İrrasyonel Sayılar denir.style.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  6- REEL (GERÇEL) SAYILARRasyonel sayılar kümesi ile İrrasyonel sayıların kümesinin birleşimine Reel sayılar kümesi denir.style.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  D- TAM SAYI ÇEŞİTLERİ VE PROBLEMLERİstyle.visibility

  14. Sayfa
  1. ÇİFT SAYI, TEK SAYI n bir tam sayı olmak şartıyla; 2n genel ifadesiyle belirtilen tam sayılar çift sayı, 2n –1 genel ifadesiyle belirtilen tamsayılara tek sayı denir.Diğer bir ifadeyle ; 2 ile bölündüğünde kalan 0 olan tam sayılar çift sayı, 2 ile bölündüğünde kalanı 1 olan tam sayılar tek sayı denir. Çift sayılar kümesiÇ = {...-4,-2,0,2,4...} şeklinde , tek sayılar kümesiT = {...-5,-3,-1,1,3,5...} şeklinde gösterilir. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  T+T=Ç T+Ç=T Ç+Ç=ÇT-T=Ç T-Ç=T Ç-Ç=ÇT.T=T T.Ç=Ç Ç.Ç=Ç*n eleman pozitif tam sayı olmak üzere.*tekin tüm kuvvetleri tek*çiftin tüm kuvvetleri çifttir. style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  16. Sayfa
  Örnek : m ve n tam sayı olmak şartıyla,(m/2) = 2n +1 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bir çift sayıdır ?A) m.m.m+1 B) 3.m+3C) m.m.m+m+1 D) m.m.m – m E) 2.m+3style.visibility

  17. Sayfa
  Örnek :a bır tam sayı ve a3 + 2a sayısı tek ise, aşağıdakilerden hangisi çifttir?A) a2+4 B) a(a+2) C) 6-a D) a3+a2-1 E) a(a+3) style.visibility

  18. Sayfa
  Örnek:1) 1+2+3+4+5+...+40 = ?2) 2+4+6+...+40 = ?3) 1+3+5+7+...+39 = ?4) 76+79+82+...+124 = ?style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  19. Sayfa
  Örnek n bir doğal sayı olmak üzere, 1 den n e kadar olan doğal sayıların toplamı x, 10 dan n ye kadar olan sayıların toplamı y ile gösteriliyor.X+y = 375 olduğuna göre x kaçtır?style.visibility

  20. Sayfa
  3. FAKTÖRİYEL KAVRAMI1 den n ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n! denir.n! = 1.2.3.4...n0! = 11! = 1 2! = 1.2 = 23! = 1.2.3 =64! = 1.2.3.4 =24n! = n.(n-1).(n-2)!style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  Örnek:(8!+9!)/10! İşleminin sonucu kaçtır ?Örnek:[n!/(n+2)!].[(n+1)!/(n-1)!] ifadesi sonucu nedir ? style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  22. Sayfa
  4- ASAL SAYIBir ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir.{ 2,3,5,7,11,13,17,19,...} sayıları birer asal sayıdır.En küçük sal sayı 2 dir.2 den başka çift asal say ı yoktur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  23. Sayfa
  5- Aralarında Asal Olma1 den başka pozitif ortak tam böleni olmayan doğal sayılara aralarında asal sayı denir.style.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa
  Örnek:* 5 ile 17 aralarında asaldır.* 12 ile 23 aralarında asaldır.* 4 ile 15 aralarında asaldır.* 4,5,12 aralarında asaldır.* 6 ile 10 aralarında asal değildir.* 10,15,25 aralarında asal değildir.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  25. Sayfa
  Örnek : m+3 ile m-n aralarında asaldır.(m+3)/(m-n) = 15/8olduğuna göre , n kaçtır ?style.visibility

  26. Sayfa
  Örnek sorular:Soru-1) 73A, 2A6 ve A88 üç basamaklı sayılardır. 73A 2A6 ::........... A88Yukarıdaki çarpma işlemine göre, A kaçtır ?style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  27. Sayfa
  Soru-2) a, b ve c birbirinden farklı pozitif tamsayılardır. a + b = 6 ( a / b ) + 1 = colduğuna göre , c nin alabileceği değerler toplamı kaçtır ? style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  28. Sayfa
  Soru-3) Bir birinden farklı, üç basamaklı ve farklı rakamlı beş pozitif tamsayının toplamı 731 dir. Bu sayıların en büyüğü en çok kaç olabilir ?style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  29. Sayfa
  Soru-4) Üç basamaklı bir sayının dört basamaklı bir sayı ile çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur ?style.visibilitystyle.visibility

  30. Sayfa
  Soru-5) Her biri en az 3 basamaklı olan 6 sayının, her birinin sayısal değeri bakımından , birler basamağındaki rakam 3 küçültülür, onlar basamağındaki rakam 6 küçültülür, yüzler basamağındaki rakam 2 büyütülürse bu 6 sayının toplamı kaç artar ?style.visibilitystyle.visibility

  31. Sayfa
  Soru-6) x = 3m5n2 y = 3m2n5 Yukarıda verilen x,y sayıları, yüzler ve birler basamağı yer değiştirilmiş olan beş basamaklı iki sayıdır. Buna göre, x – y farkı kaçtır ? style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  32. Sayfa
  Soru-7) a ve b rakamlarından oluşan iki basamaklı ab sayısı, rakamları toplamının x katı, ba sayısının rakamları toplamının y katı olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır ?style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  33. Sayfa
  Soru-8) Ardışık iki pozitif tek sayının kareleri farkı 128 dir. Buna göre, bu sayılardan küçük olan kaçtır ?style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  34. Sayfa
  Soru-9) x = 1.2+2.3+3.4+...+n.(n+1)+...+60.61y = 7.4+14.6+21.8+...+7n.2(n+1)+...420.122 olduğuna göre , y toplamı x toplamının kaç katıdır ?style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  35. Sayfa
  Soru-10) a, b, c, d birer tamsayıdır. (2.a+b.c) / 3 = 2.d + 1 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur ? A) a çifttir. B) b çifttir. C) b ve c çifttir. D) d tektir. E) b ve c tektir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

Sayı Çeşitleri Videoları

 • 5
  11 ay önce

  Bu videoya açıklama eklenmemiş.

Sayı Çeşitleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Sayı Çeşitleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)